1968 ali privid svobode
27. januar 2019 ob 15:30 Spominski zapisi so po naravi fragmentarni in nezanesljivi.
Disident in dentofit. Moja udeležba v študentskem gibanju 1968–1972
Po plimi pride oseka – pa kaj potem!
Happening, v katerem uživa predvsem umetnik performer, ali moje leto 1968