Začetek sojenja glede Blejskega filmskega festivala se očitno vse bolj izmika
Sodišče je razpisalo nov narok za 21. februar, 17. januar 2019 ob 20:00