Pesem Sebi dobila prve - med njimi tudi tuje - priredbe na YouTubu
Evrovizijske stavnice nam pripisujejo vedno viĊĦjo uvrstitev, 22. februar 2019 ob 18:59