Alex La Guma: Čas ptice ubijalke
Ljubljana: Založba *cf, 2018, 15. februar 2019 ob 19:43