Simpozij SAZU: V arhivih še veliko neraziskanega gradiva o Prekmurju
Simpoziju ob 100. obletnici priključitve Prekmurja, 30. maj 2019 ob 13:30